Úvod

      Vítajte na oficiálnych stránkach Spišského dejepisného spolku. Patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na území Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho pôsobnosť sa týka historického územia Spiš.

     Stanovy spolku boli schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 22. 4. 1992 pod č. VSS/1-900/90-4711.

PhDr. František Žifčák, predseda spolku

Počet návštev:     © PaedDr. Ján Dravecký, PhD. Web založený 10.7.2012 - upgrade 5.3.2016